Największy problem i największe nadzieje, czyli w jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Stosownie do treści art. 305² Kodeksu cywilnego ustanowienie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego następuje za odpowiednim wynagrodzeniem – jednorazowym bądź okresowym. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie określił, w jaki sposób to „odpowiednie” wynagrodzenie liczyć, co do zasady

Read more